با کوچه بازار می‌توانید هم اقلام دسته دوم خود را بفروشید و هم وسایل موردنیاز خود را خریداری کنید. با استفاده از این اپلیکیشن هرگونه واسطه‌ای برداشته می‌شود و خریدار فروشنده به‌صورت مستقیم باهم در ارتباط هستند.

اپلیکیشن کوچه بازار
با نصب اپلیکیشن کوچه بازار همه آگهی ها در جیب شماست.